Misja


Misja

Monitoring usługi iVend Cloud


Aplikacja jest dedykowana dla użytkowników systemu iVend Cloud. Pozwala na monitorowanie operacji, jakie zachodzą podczas integracji danych oraz modyfikację przyjętych parametrów. Dodatkowo program posiada profilowanie, które ułatwia analizę danych i zarządzanie procesami integracji.


Prezentacja aplikacji mobilnej